Innledning

Emulator samler inn personopplysninger om deg når du besøker våre websider, er kunde eller underleverandør til oss, eller på annen måte tar kontakt med oss. Denne personvernerklæringen beskriver de tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag. Formålet med personvernerklæringen er å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av personopplysningsloven som omfatter personvernforordningen (GDPR).

Behandlingsansvarlig

Emulator er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret knyttet til vår virksomhet er delegert til selskapets daglig leder. Utfyllende kontaktinformasjon finner du nederst i dette dokumentet. Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til post@emulator.no

Behandlingsformål - analyse av bruk, websider

Emulator utfører analyse av besøk på nettsiden med hjelp av Google Analytics. Din unike internetadresse (ip-adresse) kan anses som en personopplysning. Denne ip-adressen anonymiseres før overføring til Google. Dermed lagres ingen personopplysninger hos Google, en praksis som er i tråd med Datatilsynets anbefaling. For å kunne analysere besøk på websidene benytter Emulator cookies. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. ekomloven § 2-7b. Samtykket baserer seg på at du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert cookies. Les mer om vår bruk av cookies og hvordan du kan skru dette av om du ønsker det: https://www.emulator.no/informasjonskapsler.html

Behandlingsformål - kommunikasjon og dialog

Kommuniserer du elektronisk med oss via e-post, så lagres det personopplysninger i våre systemer for e-post. Opplysningene slettes regelmessig når de ikke lenger er nødvendig for formålet de er samlet inn for, eller så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lovverk. Behandlingsgrunnlaget for å oppbevare disse opplysningene er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav f), vår berettigede interesse av å lagre opplysningene for å kunne dokumentere vår hjelp og eventuelt bistand ved din henvendelse.

Behandlingsformål - fakturaadministrasjon og administrasjon av leverandører

Kontaktpersoner hos underleverandører vil registreres i vårt regnskapssystem med informasjon nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å kunne betale fakturaer. Opplysninger som samles inn er navn, stilling, e-post og mobilnummer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å lagre personopplysninger nødvendige for å administrere leverandørforholdet, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Personopplysningene lagres i våre systemer så lenge du er ansatt hos en leverandør til Emulator. Likevel vil visse opplysninger kunne lagres utover dette, da bokføringsloven pålegger Emulator å oppbevare regnskapsbilag (som fakturer) i fem år etter avsluttet regnskapsår. Behandlingsgrunnlaget for slik lagring følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c), rettslig forpliktelse.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger. Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16, rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Se mer om sletting lenger nedenfor. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. I visse situasjoner har du rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med Emulator, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet). Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til post@emulator.no. Se også annen kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet.

Om retten til sletting

Vi vil slette alle personopplysninger vi behandler om deg uten ugrunnet opphold etter at vi har mottatt din henvendelse og i samsvar med de frister som følger av personvernforordningen artikkel 12. Opplysningene vil likevel ikke bli slettet om vi har annet lovmessig behandlingsgrunnlag og behov for fortsatt lagring av dine personopplysninger. Foreligger slikt behandlingsgrunnlag vil vi opplyse om dette når du henvender deg til oss, med informasjon om behandlingsgrunnlaget og når opplysningene eventuelt vil kunne slettes.

Om lagringstid

Emulator lagrer personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn. Personopplysninger som lagres i tilknytning til regnskapsbilag beholdes i fem år etter foregående regnskapsår.

Sikkerhetstiltak

Emulator har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

Overføring av personopplysninger til tredjepart

Emulator vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak av følgende forhold:

Nødvendig bistand fra underleverandører: For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

Overføring med bakgrunn i lov eller dom/kjennelse: Emulator vil overføre personopplysninger til offentlige myndigheter om dette pålegges med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse.

Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området

Emulator vil ikke overføre personopplysninger for de behandlingsformål som angitt i denne personvernerklæringen til land utenfor EØS-området. Unntak er overføring av nødvendinge opplysninger for å kunne gjennomføre arbeid på Filippinene

Klageinstans

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning. Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: https://www.datatilsynet.no/omdatatilsynet/kontakt-oss/

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.

Vår kontaktinformasjon

Emulator er et forretningsområde hos Sveve AS

Emulator.no / Sveve AS Organisasjonsnummer: 919 721 804 Telefon: (47) 960 19 526 E-post: post@sveve.no / post@emulator.no. Adresse: Teiealleen 28, 2030 Nannestad.

Se også våre hjemmesider: www.emulator.no og www.sveve.no